yangin eğitimi
yangin eğitimi

Yangın Eğitimi

Yangın eğitimi ile yangına karşı mücadelede tedbir alınabilir. Yangın güvenlik sistemi birçok bölgede önemlidir bu sebeple yangın eğitiminin alınması ile güvenlik sisteminin sağlanması önemlidir. Yangın genel olarak bir felakettir bununla beraber iş yerlerinde, ev ortamlarında ve daha birçok alanda yangın çıkması maddi ve manevi olarak zora bilebilmektedir. Yangın eğitiminin önemine bakıldığı zaman,

 • Felaket anında kişilerin üstesinden gelmesi için yeterli eğitim şarttır bununla birlikte yeterli eğitimi alan kişiler kriz anlarında üstesinden gelebilirler.
 • Yangın eğitiminin amacı ile beraber kişiler bir yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiği öğretilir ve yanma ile yangın hakkında yangın bilinci oluşturulur.
 • Yangın söndürme cihazlarının nasıl kullanılacağı yangın eğitimi ile anlatılır ve yangın sınıflandırılması anlatılır.
 • Yangın sırasında insan davranışları hakkında bilgi verir, olası yangın durumlarında acil durum planı uygulanır.
 • Yangın anında acil durum ekipleri ile birlikte iş birliği nasıl yapılır öğretilir, yangın söndürücü maddelerin neler olduğu hakkında özellikleri öğrenmeyi sağlar.
 • Yangın eğitimi ile birlikte yangın sınıfları, yangın teorisi, yangın önleme tedbirleri, yangın söndürme yöntemleri, yangın sınıfında kullanılacak söndürücüler ve her personelin bilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verilir.

Yangın Eğitimi Nedir?

Yangın gibi bir durum karşısında kişilerin tehlike altında olur bu sebeple yangın eğitimi birçok alanda önemli olmaktadır. Yangın eğitimi nedir bakıldığı zaman kişiler yangın durumunda ne yapması gerektiğini bilir ne gibi alanlarda nasıl bir kaçış uygulayacağını gibi birçok acil durumu öğrenebilirler. Böylece yangın bir durumda zarar en aza inmektedir.

yangın eğitimi nedir
yangın eğitimi nedir

Yapılan yangın tatbikatı ile yangın eğitiminde yaşanılacak olan problemler öngörülerle beraber oluşturulmaktadır bununla beraber çalışan sayısı ile risk durumuna göre yangın eğitimi farklılaşabilmektedir. Yangın eğitimi uzmanları ile beraber acil durum anlarında ve iş bölgelerinde iş güvenliği yangın eğitimi sağlanır böylece insanların ne tarz tehlikeler ile karşı karşıya kaldığı ve bu tarz alanlarda nelerden kaçınılması gerektiği anlatılmaktadır.

Yangın Eğitimi Avantajları

Yangın eğitimi ile beraber kişilerde farkındalık oluşturulması sağlanır bununla birlikte yangın alanında sistematik hareket etme sağlanır. Temel yangın eğitimi ile beraber avantajları hem maddi hem de manevi kayıpları önemli derecede önleyebilir. Yangın eğitimi avantajlarına bakıldığı zaman,

 • Kişiler yangın eğitimi ile birlikte yangın olayına karşı farkındalık kazanırlar, söndürme maddelerinin ne olacağı hakkında bilgi edinirler.
 • Belirlenen toplanma bölgeleri ile birlikte toplanma bölgelerinde nasıl davranılacağı öğrenilir.
 • Yangın türlerinin ayırt edilebilmesini sağlar ve böylece en doğru söndürme cihazı kullanılabilir.
 • Tehlike anında kişilerin kullanılması gereken kaçış yolları belirlenir, bununla beraber binayı terk ederken kişilere yol gösterebilir.
 • Yangının büyümesini önlemek için anahtar ve şalter kapama gibi olayların ne olduğunu bilir.
 • Başlangıç aşamasında olan yangınların kolaylıkla nasıl söndürüleceğini bilir.

  temel yangın eğitimi
  temel yangın eğitimi

Yangın Eğitimi Konuları

Yangın eğitimi konuları ile beraber özellikle firmalar işyerlerinde yangın eğitimi verdiği kişileri görevlendirmelidir. Yangın eğitimi konuları genellikle yanma ve yangın bilgisi, yangın güvenliği, yangın çeşitleri, yangın söndürme yöntemleri, yangın sebepleri ve etkenleri, yangın önleyici tedbirler, yangında kullanılan söndürme maddeleri, yangın söndürmede kullanılan cihaz ve malzemeler, acil durum eylem planı, müdahale ekiplerinin oluşturulması gibi olabilmektedir.(1)

yangın eğitimi konuları

İş Güvenliği Yangın Eğitimi

İş bölgelerinde yangın eğitimi önemlidir özellikle fabrikalarda, depolarda ve yangın olasılığı olan birçok bölgede iş güvenliği yangın eğitimi alan kişilerin bulunması önemlidir. Yangın eğitimleri aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı ile beraber yayınlanan yönetmenlikle birlikte kişilerin iş yerlerinde eğitim alması istenmektedir. İş güvenliği yangın eğitiminde,

 • Tüm çalışan kişiler acil durum planı ile beraber tahliye, yanlınla mücadele, arama kurtarma ve ilkyardım konularında bilgilendirilmesi gerekmektedir.
 • İşe yeni giren çalışanlara iş güvenliği ile iş sağlığı eğitimlerine ek olarak acil durum planları konusunda planlandırmalar yapılmaktadır.
 • Acil durum konuları ile alakalı özel şekilde görevlendirilen kişiler özel olarak eğitilir ve bununla birlikte eğitimlerin iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimleri tarafından izin verilir.

Gibi yangın eğitimini yönetmenliği üzerinde yönergeler mevcuttur, bununla beraber yangın eğitiminden temel amaç yangın güvenliği hakkında yangın güvenliği bilgisini vermek, yangın yaratan riskleri tanımak ve yangın çıkmaması için alınması gereken davranış ve önlem biçimlerini göstererek yangın anında tahliye yöntemle yolları öğrenmektir.

yangın eğitimi konulari
yangın eğitimi konulari

yangın eğitimi konuları