Yangın Söndürme Yöntemleri

Yangın söndürme yöntemleri bakıldığı zaman farklı yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan biri su ile soğutma olmaktadır, bu yöntemlerle beraber kişiler fiziksel ve kimyasal özelliği yanıcı maddeyi boğma ile yapılır. Yanıcı madde üzerinden ısı alarak yangının söndürülmesinde en fazla yöntem olmaktadır. Yangında su kütlesel olarak yangın yerine gönderilir ve püskürtme lensleri ile gönderilmektedir. Yangın söndürme yöntemlerine bakıldığı zaman,

 • Yangın sebebi olan yüksek ısı yanan madde dağıtıldığı zaman bölünmektedir ve bölünmüş olan ısı ile beraber düşerek yangın yavaş yavaş söner.
 • C sınıfı yangın söndürme yöntemleri için örtme yöntemi ile beraber kişiler katı maddelerde yani halı, kilim, kum ile toprak gibi kimyasal bileşiklere köpük ile azot kullanılır ve yanan maddenin oksijen ile temasını kesmektedir.
 • Boğma konusuna bakıldığı zaman bu söndürme işlemi yangının oksijenle temasının tam anlamı ile kesilerek amacı ile yapılan işlemler olmaktadır, bu işlemlerde kapalı alanlarda oluşan yangınlarda kullanılmaktadır.

Yangın Çeşitleri ve Söndürme Yöntemleri

yangın çeşitleri ve söndürme yöntemleri
yangın çeşitleri ve söndürme yöntemleri nelerdir

Yangın çeşitleri ve söndürme yöntemleri bakıldığı zaman su genel olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır, küçük yangınlarda söndürülür ve nemli battaniye gibi nemli nesneler kullanılabilmektedir. Yangın çeşitleri ve söndürme yöntemleri genel olarak şu şekilde olmaktadır,

 • Yanan maddelerin oksijenle beraber ilişkisini keserek söndürülmesi konusunda kum, yanıcı maddeyi örtmektedir. Kullanma anında bakılabildiği zaman kişiler yangını tamamen kum ile örtebilirler aynı zamanda oldukça emniyetli bir yangın söndürme metodu olmaktadır.
 • Yanan maddenin üzerini karbondioksit gazı, kapladığı zaman karbondioksit gazı yanıcı maddeleri oksijensiz bırakır ve bu noktada yangının sönmesini sağlar.
 • Bir diğer yöntem olan köpük, yanan yüzeyi tam anlamı ile kaplamaktadır ve yangını tamamen söndürmektedir.

Yangının sebepleri söndürme yöntemleri kadar bilinmesi gereken bir bilgidir ve bununla beraber yangının sebepleri konusunda ihmal durumu, bilgisizlik, kaza, sabotaj, sıçrama, doğa olayları olabilmektedir. Örnek olarak söndürülmeyen atılan izmaritler, yangına önlem almak, istenmeyen olaylar, elektrik devrelerinin yanması gibi sorunlar olabilmektedir.(1)

Yangın Söndürme Kimyasalları

Yangın söndürme kimyasalları bakıldığı zaman kişiler su içerikli olan portatif söndürücüler, köpüklü olan portatif söndürücüler, gazlı olan portatif söndürücüler, kuru kimyevi tozlu portatif olan söndürücüler ve kuru kimyevi tozlar yangın söndürme kimyasalları olabilmektedir. Bunun dışında kuru kimyevi olan tozlar da ABC ile BC ve D tozu olarak üçe ayrılmaktadır. Yangın söndürme kimyasallarına bakıldığı zaman,

 • ABC tozu olan A katı, B sıvı ve C gaz yangınlarında etkili olmaktadır ve özellikle yüzeysel kor yangınları ve alevli yangınları kolaylıkla söndürebilmektedir.
 • ABC tozlu olan katı maddeler bakıldığı zaman yangının yüzeyinde eriyerek tabaka oluşturmaktadır ayırma etkisi bulunan bu katı maddeler boğma, soğutma en önemli engelleme etkisini göstermektedir.
 • Sıvı olan yangın durumuna bakıldığı zaman toz bulutu yangın sönene kadar devam eder ve katı yangın durumunda kontrollü olarak kesikli bir şekilde işlenebilmektedir.
 • Kuru tozlu olan yangın söndürme sistemlerine bakıldığı zaman genel olarak çok maksatlı şekilde kullanılabilmektedir ve büyük sıvı yangınları ile tozlar genel olarak köpükle kullanılabilmektedir.
 • Kuru tozlu olan yangın söndürme tüplerinde zehirleme etkisi bulmaz fakat kapalı yerlerde kirlenmeye sebep olabilirler.

Yangın Anında Yapılması Gerekenler

Yangın anında yapılması gerekenler bakıldığı zaman kişiler yangın anında ilk önlemi yapabilirler. Bununla birlikte yangının vereceği hasar en aza indirilebilir ve bununla birlikte kişiler telaşa kapılmadan yangın birliklerine haber vermeli ve çevresindeki kişileri olabildiğince uzaklaştırmalıdır. Yangın anında yapılması gerekenlere bakıldığı zaman,

 • Kişiler telaşa kapılmaması ve çevresindeki yangın ihbar düğmesine basmalıdır.
 • 110 nolu telefon ile yangın durumu itfaiyeye bildirilmelidir aynı zamanda en kısa ile en doğru şekilde yangının adresi konusunda kişiler mümkün olduğu zaman yangının cinsi ile beraber bildirmelidir.
 • İtfaiyeler gelinceye kadar mümkün olduğunca yangını söndürmek için ellerindeki mevcut imkanlardan yararlanmayı denemelidir.
 • Yangın söndürmek için basit yöntemler nelerdir bakıldığı zaman yangın eğer kapalı alanda bulunuyorsa yayılmasını söndürmek için kapı ve pençeleri kapatmalıdır ve bunlar yapılırken kişiler tehlikeye atılmamalıdır.
 • Alevler çoğalmış bir durumda bulunuyorsa kişiler bulundukları alanı hızlı bir şekilde terk etmemeli ve ağız ve burun bölgelerini ıslak mendil ile kapatmalıdır.
 • Yanık kokusu ile duman farklı bir odadan gelme durumu varsa kapıların açılmaması önerilir ve kapıya dokunulmamalıdır eğer kıyafet alev almışsa yuvarlanılmalıdır.